Elektronik ve Otomasyon
0216 314 62 00       info@masterdecos.com

Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

 

-Firmanın tüm faaliyet alanlarında süreç yaklaşımı ve verilere dayalı analizler ile yüksek verimliliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak; 

-Müşteri odaklılık prensibi doğrultusunda hareket ederek müşteri memnuniyeti sağlamak; 

 -Müşteri beklentilerine uygun tasarım ve üretim yaparak ürün ve hizmet kalitesi, çözüm üretme ve güvenilirlik konusunda ilk tercih olmak;

-Çalışanların  şirketleriyle  gurur  duyacağı  katılımcı bir çalışma ortamı yaratmak; 

-Tanıtım, eğitim ve denetim yoluyla iş ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin kalite sürecimize katılmasını sağlamak; 

-Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincinde olmaktır. 

 

 

Çevre Politikamız

 

Hedefimiz,


       Müşterilerimizin ve toplumun gereksinim ve beklentilerine, ayrıca Parsan kalite politikasına uyumlu olacak şekilde, tüm faaliyet, ürün ve hizmetlerimizde çevreye ve insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri ve kirliliği en aza indirmek ve iş güvenliğini sağlamaktır. 

 

Politikamız,


Esas olarak çevreye ve insana saygıdır. Bu politikayı:

       -Çalışanlarımız için iş emniyeti, çalışma ve çevre koşullarını, kalite standartlarına uygun olarak sürekli iyileştirmek,

 

       -Çevre ve iş güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmelikler ile müşteri isteklerinin gereklerini yerine getirmek,

 

       -Proseslerin tasarımında ve üretim süreçlerinde mümkün olduğunca daha az çevresel etkiye sahip geri dönüştürülebilir malzemeler ve buna yönelik teknolojiler kullanmak,

  

-Kullandığımız her türlü malzemenin geri dönüştürülmesine, yeniden kullanılmasına ve olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik sürekli iyileştirmeler yapmak,

 

-Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak amacıyla enerji tüketimini ve atık miktarlarını “Decos Çevre Hedeflerine” uygun olarak azaltmak,

 

-Çevre ve iş kazasına sebep olabilecek durumlar için iş emniyetini sağlayacak önleyici tedbirleri almak, acil durumlarda uygulanacak önlemleri önceden belirlemek,

 

-Tüm çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçlendirmek ve çevre koruma çalışmalarına katılımlarını sağlamak,

 

-Tedarikçilerimizle çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında işbirliği yapmak ve tedarikçi seçiminde tedarikçinin çevre politikasını dikkate almak,

 

-Çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında resmi kurum, kuruluş ve ilgililerle işbirliği yapmak, kamuoyunun çevre politikamıza kolaylıkla ulaşmasını sağlamak,

 

 -Decos üst yönetimi tarafından gerekli kaynaklar sağlanarak desteklenen çevre yönetim sistemimizi, çalışanlarımızın benimsediği ve uyguladığı, kuruluş içinde denetlenen, yönetim tarafından gözden geçirilen,kamuoyuna açık ve izlenebilen bir sistem olarak sürdürmek ve iyileştirmek, bu doğrultuda belirlenen Decos çevre hedeflerine yönelik performansımızı sürekli olarak arttırmak, suretiyle uygulamayı öngörüyoruz.Değerlerimiz,

-Çevreyi ve doğal kaynakları gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bırakmak,

 

-Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini yasal zorunluluklar ve müşteri taleplerinin ötesinde, faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası ve yaşam tarzı olarak görmek,

 

-Çevreye verilecek herhangi bir zararın tüm canlılara ve insanlığa verilmiş bir zarar olduğunu ve çevrenin tüm canlıların ortak varlığı olduğunu kabul etmektir.